Kjell Thelenius

Seniorkonsult
Ingår i Moneos ledningsgrupp

Mobil: 0734-44 15 13
Epost: namn.efternamn@moneo.se

 

Inriktning / Specialområden

  • Funktion för Internrevision
  • Funktion för Riskhantering
  • Fondverksamhet i både Luxemburg och Sverige, Luxemburg part I, part II och SIF (FCP & SICAV), svenska värdepappersfonder & AIF-fonder, svenska värdepappersbolag och AIFM
  • Erfarenhet av sammanslagning av värdepappersfonder, likvidering/nedläggning av fonder, överlåtelse av fonder, lansering av nya fonder, master/feeder och implementationsprojekt vid byte av förvaringsinstitut
  • Affärs- och verksamhetsutveckling
  • Projektledning, projektledningsstöd och projektöversyn
  • Kartläggning, analys, granskning, dokumentation av affärsprocesser

Möt våra seniora konsulter

VÅRA KONSULTER har erfarenhet från näringslivet inom olika branscher, från offentligsidan eller från förbund och föreningar. Vi har fokus på att stödja kunderna i en allt snabbare och mer kompetenskrävande verklighet.