Thomas Spjut Eriksson

Underkonsult

Mobil: 070-569 97 85

 

Inriktning / Specialområden

  • Förändrings och HR strategi implementering
  • Neddragning och omorientering av personal
  • Organisations & medarbetarutveckling
  • Konceptualisering av företagets medarbetares varumärke. (Employer branding)
  • Implementering av värderingstyrd rekryteringsprocess
  • Team & Ledningsgruppsutveckling
  • Leverans av Individ & Ledarskapsprogram
  • Coaching och Mentorskap stöd
  • Strategisk Succession och Talangutveckling
  • Internationella och Interkulturella HR processer 

 

Möt våra seniora konsulter

VÅRA KONSULTER har erfarenhet från näringslivet inom olika branscher, från offentligsidan eller från förbund och föreningar. Vi har fokus på att stödja kunderna i en allt snabbare och mer kompetenskrävande verklighet.