Henrik Björsson

Senior Consultant

Mobile phone: 073-528 31 31
Email: namn.efternamn@moneo.se

Line of work/ specialties

The financial market with a focus on financial companies under the supervision of the Financial Supervisory Authority.

 • Processer och IT-lösningar för värdepappersbranschen
 • Affärsanalytiker- och verksamhetsutveckling
 • Styrning och organisation
 • Kartläggning och analys av affärsprocesser
 • IT-strategi, framtagande och analys
 • Upphandling av affärssystem
 • Marknadsdata för finansbranschen (Upphandling, kravanalys)
 • Portföljsystem, finansiella instrument
 • Projektledning och projektgranskning
 • Regelverk och efterlevnad av krav för regulatorisk rapportering MiFID II/MIFIR/EMIR
 • Riskhantering, operationella risker

Meet our senior consultants

Our consultants has experiences from the business sector within a several branches which include the public sector, unions and organisations.
Our focus is to support our customers in a more demanding and skill intensive reality.