Jag träffade Anna Svahn på Antiloop en varm försommardag på hennes kontor på Birger Jarlsgatan 12 i Stockholm. Byggnaden som uppfördes 1896-1897 efter ritningar av arkitekt Carl Kleitz är blåmärkt av Stadsmuseet i Stockholm vilket betyder ”att bebyggelsen bedöms ha synnerligen höga kulturhistoriska värden”.