Agneta Bremander

Certifierad internrevisor, CIA. Diplomerad hållbarhetsstrateg. Managing Partner Ingår i Moneos ledningsgrupp

Mobil: 0708-73 29 16
Epost: namn.efternamn@moneo.se

 

Inriktning / Specialområden

 • Finansmarknaden med inriktning mot finansiella bolag under tillsyn av Finansinspektionen
 • Internrevision
 • Riskhantering
 • Styrning och organisation
 • Affärs- och verksamhetsutveckling
 • Förändringsledning
 • Rådgivning och stöd till chefer
 • Portföljsystem, värdepapper
 • Ekonomistyrning och redovisning
 • Projektledning och projektgranskning
 • Karläggning och analys av affärsprocesser
 • Upphandling och upphandlingsstöd

Möt våra seniora konsulter

VÅRA KONSULTER har erfarenhet från näringslivet inom olika branscher, från offentligsidan eller från förbund och föreningar. Vi har fokus på att stödja kunderna i en allt snabbare och mer kompetenskrävande verklighet.