Företagstyrning Och Utbildning

Kartläggning av processer i ett företagstyrningssystem.

Moneo har utvecklat en metod för processkartläggning som snabbt och enkelt gör företagets huvudprocesser visuellt tydliga och transparenta.

Att kartlägga processer som är av väsentlig betydelse är ett krav från Finansinspektionen. Dessutom kan det vara av intresse för andra granskande instanser såsom oberoende granskare och externrevisorer. Det är också viktigt att göra företagets processer tillgängliga för berörd personal.

I kartläggningen framgår bolagets roller och ansvar, kontroller och beslutspunkter samt identifierade risker. Det finns även möjlighet att länka styrdokument på ett enkelt sätt.

Samband och beroenden mellan olika processer framgår av kartläggningen. Dessutom tydliggörs vilka IT-system som utnyttjas vid olika aktiviteter i processen.

Kartläggningen publiceras i en web-version som kan läsas i en webbläsare.
Ingen separat applikation eller installation behövs. Den publicerade produkten kan även göras tillgänglig på ett intranät. Moneo erbjuder även löpande anpassning, underhåll och drift av företagstyrningssystemet.