Jonas Eliasson

Seniorkonsult

Mobil: 072 – 454 99 57
Epost: namn.efternamn@moneo.se

Kompetensområden

Finansmarknaden med inriktning mot finansiella bolag under tillsyn av Finansinspektionen.

 • Fondverksamhet och Institutionell kapitalförvaltning
 • Affärs- och verksamhetsutveckling
 • Stöd till chefer i strategiskt eller operativt arbete
 • Marknadsföringskampanjer för fonder
 • Riskkontroll, portföljrisker och operationella risker
 • System, värdepapper, derivat
 • Kartläggning, analys, granskning, dokumentation av affärsprocesser
 • Sustainable Finance SFDR och Taxonomiförordningen
 • Regelverkskunskap inom UCITS, AIF, MIFID, PRIIPS etc
 • Kravställning för verksamhet inför systembyte eller outsourcing
 • Utveckling av kundrapporter, fondårsrapporter, fondbestämmelser, informationsbroschyrer, fondfaktablad, EMT filer, regulatoriska rapporter, hållbarhetsrapporter, förvaltningsrapporter
 • Projektledning rörande implementation av nya institutionella mandat och fonder
 • Rådgivning och analys inför implementering av nya regulatoriska krav
 • Erfarenhet av olika portföljsystem, Decalog, Asset Arena och Portia
 • Interim Management

 

Möt våra seniora konsulter

VÅRA KONSULTER har erfarenhet från näringslivet inom olika branscher, från offentligsidan eller från förbund och föreningar. Vi har fokus på att stödja kunderna i en allt snabbare och mer kompetenskrävande verklighet.