Martin Karlsson

Seniorkonsult

Mobil: 072-240 91 93
Epost: namn.efternamn@moneo.se

Inriktning / Specialområden

Finansmarknaden med inriktning mot försäkringsföretag under tillsyn av Finansinspektionen.

  • Internrevision
  • Riskhantering
  • Intern kontroll
  • Styrning och organisation
  • Affärs- och verksamhetsutveckling
  • Förändringsledning
  • Projektledning och projektgranskning
  • Verksamhetsanalys, förändringsledning
  • Beredskap- & kontinuitet
  • Redovisning & revision

 

Möt våra seniora konsulter

VÅRA KONSULTER har erfarenhet från näringslivet inom olika branscher, från offentligsidan eller från förbund och föreningar. Vi har fokus på att stödja kunderna i en allt snabbare och mer kompetenskrävande verklighet.