Riskhantering

Moneo hanterar idag funktionen för riskhantering för ett flertal finansiella företag. Vi bistår även med stöd och enstaka tjänster till finansiella företag med egen funktion för riskhantering.

Exempel på tjänster:

  • Periodisk rapportering
  • IKLU-analyser
  • Llikviditetsanalyser
  • GAP-analys operativa risker mot nya regelverk
  • Riskworkshops med kartläggning av bolagets risker
  • Övervakning och kontroll av identifierade nyckelkontroller

 

Vår metod för kartläggning av verksamhetens processer är tillsammans med en årlig kartläggning av bolagets risker är en viktig del i Moneos riskarbete.

Agneta Bremander är huvudansvarig för riskfunktionen och har i sitt team tillgång till seniora medarbetare.

Moneo är en organisation med erfarna och seniora medarbetare.
Målsättningen är att tillföra kunden värde, leverera högsta kvalitet och service med hög integritet.