Kommunikation

To cut a long story short
Vi arbetar med att förädla företags kommunikation och resultat. Från att ta vid i en pågående process till att använda oss av IERAK-modellen*. Förkortningen står för Intern Extern Revision och Analys av Kommunikation. En enkel modell för revision och analys av företagets kommunikationspanorama.

Det är viktigt att förstå hur hela verksamheten berörs av både den interna och externa kommunikationen. Genom att förbättra, renodla och koordinera budskap och dess utformning skapas möjligheter till en effektiv kommunikation som leder till ökad lönsamhet.

Vad handlar det om egentligen?

  • Informationsinhämtning av kommunikationspanoramat över tid
  • Revision av företagets interna och externa kommunikation
  • Analys av Idé, koncept, utformning, strategi, tonläge och upplevelse
  • Granskning av målsättningar gentemot uppnådda resultat
  • Rapport med genomgång av identifierade brister och tillgångar samt rekommendation på relevanta åtgärder

Hur omfattande är det?
Beroende på företagets bakgrund, storlek, ålder, historia samt aktivitet på marknaden varierar omfattningen helt efter de aktiviteter och insatser som
har upparbetats samt kravspecifikation. Normalt är att företaget utser en egen kontaktperson med kännedom om företagets kommunikationspanorama.

Vad får företaget ut av det?
Många företag, dock inte alla, lägger stora resurser på att kommunicera ut sina budskap; i TV, i sociala medier och i sin marknadsföring, utan att de lämnar avtryck eller konsensus hos mottagaren på grund av otydliga, icke relevanta och överdrivet kreativa budskap. Dagens hårda konkurrens och mängden av budskap som kräver vår uppmärksamhet gör att vi inte hinner processa otydliga budskap. Därför är det viktigt att bygga sin kommunikation på relevans, koncept och en klok strategi. Med hjälp av IERAK-modellen bidrar vi till att öka effektiviteten på företagets kommunikation med fokus på att uppnå uppsatta mål och även arbeta aktivt med hållbar utveckling.

Vad kostar det?
Utifrån uppdragsgivarens kravspecifikation offereras normalt ett fast pris inklusive tidsplan samt ett uppdragsavtal med sekretessklausul.

Björn Hedlund

Björn Hedlund

Analys, strategi och kommunikation

Ulf Portnoff

Ulf Portnoff

Analys, strategi och kommunikation

* IERAK-modellen bygger på kunskaper och erfarenheter som Ulf och Björn upparbetat i olika konstellationer som kommunikatörer och kreatörer under de senaste trettio åren. Nedan följer exempel på uppdragsgivare inom ett brett spektrum av verksamhetsområden.

Systembolaget, Kicks Kosmetikkejan, Stockholm Water Foundation, Stockholm Water Prize, Stockholm Junior Water Price, Mercedes Benz, Ferrari, Maserati, Bambino Mam, TV Stockholm, DUKA, Wedins Skor, Rizzo, Försvarsmakten, Jensen Education, OCT office and computer transport, Brevik kapitalförvaltning, Åbro bryggerier, Glitter, Arlanda Airport Shopping, Bildmakarna Berg AB, Pensionsmyndigheten, Saltkråkan AB, Fiskars/Rörstrands, Micki leksaker, H&M, Bokus, Universal, Lindex, Pandalus, Enjoy Wine & Spirits, Thustrup Fine Wine, SvD, Vattenfall, Brittfurn, ZETA, Åhléns, Manasi, Ekolådan, Antalis, ASSA Abloy, Framnäsgruppen LSS, Sonet, ICA Aptiten supermarket.