Örjan Mårtensson

Seniorkonsult. Certifierad internrevisor, CIA. Certification in Risk Management Assurance, CRMA. Internrevisionschef på Futur Pension Försäkringsaktiebolag.

Mobil: 0739-64 04 35
Epost: namn.efternamn@moneo.se

 

Kompetensområden

Finansmarknaden med inriktning mot försäkringsföretag under tillsyn av Finansinspektionen.

 • Internrevision
 • Riskhantering
 • Intern kontroll
 • Styrning och organisation
 • Affärs- och verksamhetsutveckling
 • Förändringsledning
 • Projektledning och projektgranskning
 • Verksamhetsanalys, förändringsledning
 • Kartläggning och analys av affärsprocesser
 • Verksamhetsmodellering – Visualisering av verksamhet och processer:
  – Kartläggning, analys, utveckling samt effektivisering av verksamhet och processer genom digitalisering.
  – Förfina befintliga tjänster och förverkliga nya.
 • IT-styrning och revision med specialinriktning på IT
Örjan Mårtensson

Möt våra seniora konsulter

VÅRA KONSULTER har erfarenhet från näringslivet inom olika branscher, från offentligsidan eller från förbund och föreningar. Vi har fokus på att stödja kunderna i en allt snabbare och mer kompetenskrävande verklighet.