Mats Holmberg

Seniorkonsult

Mobil: 0733-12 55 25
Epost: namn.efternamn@moneo.se

 

Inriktning / Specialområden

  • Projektledning och projektgranskning
  • Upphandling och upphandlingsstöd
  • Kartläggning och analys av affärsprocesser
  • Verksamhetsutveckling
  • Kontinuitetsplanering (BCM)
  • Förändringsledning
  • Styrning och uppföljning
  • Organisation
  • Analys och framtagande av IT-strategier

 

Möt våra seniora konsulter

VÅRA KONSULTER har erfarenhet från näringslivet inom olika branscher, från offentligsidan eller från förbund och föreningar. Vi har fokus på att stödja kunderna i en allt snabbare och mer kompetenskrävande verklighet.