Projektledning Och Upphandling

Alla företag behöver någon gång projektledning.

Moneo erbjuder seniora projektledare med erfarenhet från komplexa uppdrag.

Exempel på uppdrag är Riksbankens byte av penningsystem, SEB’s flytt av kontor, regelverksbaserade projekt så som MiFID II och EMIR.

Våra konsulter har erfarenhet från ett flertal olika modeller för projektledning och i de fall kunden har egna modeller anpassar vi oss till dem.

Moneo är en organisation med erfarna och seniora medarbetare.
Målsättningen är att tillföra kunden värde, leverera högsta kvalitet och service med hög integritet.