Tao Xu

Underkonsult

Mobil: 0707-89 55 07
Epost: namn.efternamn@moneo.se

 

Inriktning / Specialområden

  • Försäkringstekniska avsättningar livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor
  • Kapitalkravsberäkning solvens, livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor
  • Värdering förmånsbestämd tjänstepension olika tryggandeformer
  • Ansvarig för aktuariefunktionen livförsäkringsbolag
  • Ansvarig aktuarie tjänstepensionskassor
  • Produktfrågor livförsäkring (försäkringsvillkor m.m.)
  • Redovisningsfrågor kopplade till livförsäkringsprodukter

 

Möt våra seniora konsulter

VÅRA KONSULTER har erfarenhet från näringslivet inom olika branscher, från offentligsidan eller från förbund och föreningar. Vi har fokus på att stödja kunderna i en allt snabbare och mer kompetenskrävande verklighet.