Josefin Nordlander

Underkonsult. Certifierad internrevisor, PIIA

Mobil: 0727-23 15 36
Epost: namn.efternamn@moneo.se

 

Inriktning / Specialområden

 

Finansmarknaden med inriktning mot finansiella bolag under tillsyn av Finansinspektionen.

  • Internrevision med särskild inriktning på granskning av affärsprocesser men även säkerhet.
  • Styrning och intern kontroll, inkl. krav som ställs på företagslednings-, riskhanterings- och internkontrollsystem (FFFS 2005:1, 2014:1, 2014:4, Solvens II och ISO 9001:2015), analys och framtagning av strategier, outsourcing, intressekonfliktshantering, organisation och styrning av kontrollfunktioner.
  • Antipenningtvätt (AML), inkl. krav på organisation, kundkännedom, riskbedömning, transaktionsövervakning och rapportering.
  • Projekt- & förändringsledning, projektledningsstöd och projektrevision
  • Utläggning av verksamhet, inkl. krav på föranalys, avtal och uppföljning.
  • Informationssäkerhet, inklusive personuppgiftshantering (FFFS 2014:5, ISO 27001, GDPR)
  • Analys och framtagning av strategier
  • IT-styrning
  • Projekt- & förändringsledning, projektledningsstöd och projektrevision
  •  

 

Möt våra seniora konsulter

VÅRA KONSULTER har erfarenhet från näringslivet inom olika branscher, från offentligsidan eller från förbund och föreningar. Vi har fokus på att stödja kunderna i en allt snabbare och mer kompetenskrävande verklighet.