Josefin Nordlander

Underkonsult

Mobil: 0727-23 15 36
Epost: namn.efternamn@moneo.se

 

Inriktning / Specialområden

  • Styrning och intern kontroll, inkl. krav som ställs på företagslednings-, riskhanterings- och internkontrollsystem (FFFS 2005:1, 2014:1, 2014:4, Solvens II och ISO 9001:2008 respektive 9001:2015), analys och framtagning av strategier, outsourcing, intressekonfliktshantering, organisation och styrning av kontrollfunktioner.
  • Internrevision med särskild inriktning på granskning av affärsprocesser men även säkerhet.
  • Informationssäkerhet, inklusive personuppgiftshantering (FFFS 2014:5, PUL, GDPR)
  • Projektledning, projektledningsstöd och projektrevision

 

Möt våra seniora konsulter

VÅRA KONSULTER har erfarenhet från näringslivet inom olika branscher, från offentligsidan eller från förbund och föreningar. Vi har fokus på att stödja kunderna i en allt snabbare och mer kompetenskrävande verklighet.