Startups

Moneo hjälper flera VP-bolag att starta upp sina verksamheter.

Exempel på tjänster:

  • Definiera affärs-och verksamhetsplan
  • Analysera behov av IT-stöd
  • Ansöka om tillstånd från Finansinspektionen
  • Bestämma marknadsplan och kommunikationsstrategi
  • Riskhantering och Internrevision

Moneo är en organisation med erfarna och seniora medarbetare.
Målsättningen är att tillföra kunden värde, leverera högsta kvalitet och service med hög integritet.