Henrik Björsson

Seniorkonsult

Mobil: 073-528 31 31
Epost: namn.efternamn@moneo.se

Inriktning / Specialområden

Finansmarknaden med inriktning mot finansiella bolag under tillsyn av Finansinspektionen.

 • Processer och IT-lösningar för värdepappersbranschen
 • Affärsanalytiker- och verksamhetsutveckling
 • Styrning och organisation
 • Kartläggning och analys av affärsprocesser
 • IT-strategi, framtagande och analys
 • Upphandling av affärssystem
 • Marknadsdata för finansbranschen (Upphandling, kravanalys)
 • Portföljsystem, finansiella instrument
 • Projektledning och projektgranskning
 • Regelverk och efterlevnad av krav för regulatorisk rapportering MiFID II/MIFIR/EMIR
 • Riskhantering, operationella risker

 

Möt våra seniora konsulter

VÅRA KONSULTER har erfarenhet från näringslivet inom olika branscher, från offentligsidan eller från förbund och föreningar. Vi har fokus på att stödja kunderna i en allt snabbare och mer kompetenskrävande verklighet.