Stefan Carlberg

Managing Partner. Certified Information Systems Auditor, CISA. Ingår i Moneos ledningsgrupp

Mobil: 0708-87 49 59
Epost: namn.efternamn@moneo.se

 

Inriktning / Specialområden

 • Processer och IT-lösningar för värdepappersbranschen
 • Affärs- och verksamhetsutveckling
 • Projektledning och projektgranskning
 • Kartläggning och analys av affärsprocesser
 • Analys och framtagande av IT-strategier
 • Kontinuitetsplanering (BCM)
 • Styrning och organisation
 • Förändringsledning
 • Upphandling och upphandlingsstöd
 • Rådgivning och stöd till chefer
 • Fysisk flytt av verksamhet

Möt våra seniora konsulter

VÅRA KONSULTER har erfarenhet från näringslivet inom olika branscher, från offentligsidan eller från förbund och föreningar. Vi har fokus på att stödja kunderna i en allt snabbare och mer kompetenskrävande verklighet.