Elisabeth Ek

Seniorkonsult

Mobil: 073–96 406 06
Epost: namn.efternamn@moneo.se

Inriktning / Specialområden

Finansmarknaden med inriktning mot bank och kreditmarknadsföretag samt försäkringsbolag under tillsyn av Finansinspektionen.

 • Internrevision
 • Riskhantering och intern kontroll
 • Företagsstyrning inklusive IT och informationssäkerhet
 • Kreditgivning
 • Förebyggande av finansiell brottslighet (AML, bedrägerier, motverka mutor, MAR)
 • Intern kapital och likviditetsutvärdering (IKLU)
 • Kreditriskmodeller
 • ESG, Hållbarhetsstyrning
 • Affärs- och verksamhetsutveckling
 • Utläggning av verksamhet
 • Ekonomistyrning och redovisning
 • Kartläggning och analys av affärsprocesser
 • Kompetensförsörjning

 

Möt våra seniora konsulter

VÅRA KONSULTER har erfarenhet från näringslivet inom olika branscher, från offentligsidan eller från förbund och föreningar. Vi har fokus på att stödja kunderna i en allt snabbare och mer kompetenskrävande verklighet.