Presentation:

Seniora konsulter med erfarenhet från finansbranschen.
De flesta av våra kunder efterfrågar vår erfarenhet och kompetens inom internrevision samt funktionen för riskhantering.

Vi hjälper chefer och ledare att uppnå sina mål till önskad riskaptit.

Moneo är ett av de ledande konsultbolagen inom finanssektorn med seniora konsulter.

Moneo är en oberoende aktör som arbetar huvudsakligen med bolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Moneo är medlem i Internrevisorerna IIA Institute of Internal Auditors.

Vi arbetar med uppdrag hos olika typer av kunder. Som exempel kan ses banker, värdepappersbolag, fondbolag och försäkringsbolag. Ofta får vi uppdrag genom referenser av kunder som har erfarenhet av oss.

Vi har även stor erfarenhet och kompetens av GDPR och kan bistå med analys samt praktiskt införande av krav, men även kvalitetssäkring av utförd implementering. Vår utgångspunkt är att krav ska införas på så vis att dessa blir en del av bolagets befintliga processer.

Vår enkla filosofi är att arbeta för och med våra kunder. Vår idé är att tillföra kunden värde. Integritet är ett av våra ledord och våra konsulter arbetar med utgångspunkt av följande grundläggande värderingar.

Vi är engagerade och serviceinriktade. Kunden skall känna sig trygg med oss och vårt arbete.

Vår målsättning är att alltid leverera av högsta kvalitet och service.

Vår ambition är att när vi lämnar kunden så finns kunskapen kvar innanför kundens väggar.

Vi är stolta över vårt arbete och bästa belöningen är en lång kundrelation!
Vi tror att det är bra om en konsult har ”lite smuts under naglarna”, det vill säga egen erfarenhet utanför konsultverksamheten. Egen chefserfarenhet eller att ha stått framför styrelsen eller ledningsgrupper ger insikt om svårigheter och utmaningar i det vanliga kundlivet. Vi jobbar inte med konsultiska, vår filosofi är att när vi lämnar kunden så finns kunskapen kvar innanför kundens väggar.

Vi tycker om enkelheten och eftersträvar att vara okomplicerade.

Ibland syns inte Moneo hos kunden utan vi kan arbeta som chefens resurs eller som stöd till ledningen. Ibland ser det ut som om vi är en del av kundens verksamhet, till exempel som inhyrd chef. Ibland har vi ett helt team av konsulter som ska ge effekter på kort sikt. Detta kan vara en upphandling av affärssystem, organisationsutredning, kontinuitetsplanering, granskning av verksamheten samt andra analyser.

Vid uppstarten av ett uppdrag skriver vi och kunden en uppdragsbeskrivning där vi tillsammans definierar vad som skall göras och vad önskat resultat är. Moneo lämnar en offert på överenskommet uppdrag. Formen kan variera, det kan vara ett fast pris eller löpande räkning allt efter uppdragets art och kundens önskemål.

Vi vidareutbildar oss kontinuerligt och träffas regelbundet för interna utbildningar och deltar på externa konferenser. Vi läser på tillsammans med våra kunder och samarbetspartners och bevakar regelverksändringar och branchpraxis.

Metodik är viktigt. Många kunder har egna metoder och modeller.
Vi anpassar oss gärna till dem. Vi har till exempel metoder och modeller för nulägesanalys, process- och systemkartläggning, förändringsarbete, kontinuitetsplanering (BCM) samt för ansvar och målstyrning.

Beroende på uppdrag utförs våra tjänster av en eller flera konsulter med specialkompetenser. Vår målsättning är att alltid ha bästa möjliga bemanning till varje uppdrag. Detta innebär att vi ibland kan ta uppdrag tillsammans med någon av våra partners.

Moneo har både anställda konsulter och underkonsulter. Alla konsulter följer vår grundläggande filosofi och interna kvalitetssystem. Vi har flera samarbetspartners inom kompletterande områden. Tillsammans med våra samarbetspartners växer vi med våra kunders behov.

Målsättningen är att vara en organisation som är anpassningsbar och stödjer våra kunders behov.

Sekretess är alltid högsta prioritet för oss. I vårt uppdragsavtal finns en bilaga som reglerar nivå och omfattning av sekretess.

Moneo organisation.