Moneo välkomnar Futur Pension Försäkringsaktiebolag. Moneo ska stödja Futur Pensions internrevisionsfunktion.