Moneo välkomnar Gar-Bo Försäkring . Moneo är ny internrevisionsfunktion för Gar-Bo, Sveriges ledande försäkringsbolag inom byggrelaterade försäkringar.