Stora Ensos Svenska Gemensamma Pensionsstiftelse SESGP har valt Moneo som utkontrakterad riskfunktion i enligthet med det nya regelverk som pensionsstiftelse nu lyder under.