Se filmen som visar brandens verkningar och hur vi återställt kontotret. https://www.moneo.se/om-oss/