Intervju med Eva Lunderquist om hennes bok ”Money Honey”.

mar 27, 2023 | Vidarebefordrat

Bild: Ulf Portnoff

Vidarebefordrat har träffat Eva Lunderquist. En av initiativtagarna och medförfattare till boken ”Money Honey”. Boken är skriven av en trio bestående av Eva Lunderquist, ekonom och investerare. Leni Ekendahl, journalist och författare samt Emine Lundquist, advokat.

Vem är du, hur ser din bakgrund ut?

Jag är uppvuxen med två äldre bröder där vi inte gjorde någon skillnad på kön. Så jag har med mig hemifrån att det inte är någon skillnad på män och kvinnor när det gäller rättvisa och jämställdhet. Det var först när jag kom ut på min första arbetsplats som 23-åring jag fick en riktig chock och kände, vad är det här? Är det så här det ser ut i arbetslivet? Det var ju till och med så att jag var på en arbetsplats med nästan bara kvinnor. Där cheferna var män. Klassiskt! Fortfarande kan jag komma in på ett möte och konstatera att jag är den enda kvinnan. Än idag blir jag förvånad. Jag har dessutom tre döttrar och har velat att de som jag ska få med sig hemifrån att det inte ska vara någon skillnad ekonomiskt mellan könen. Jag vill ge dem verktyg att ta med sig på resan. Jag har arbetat med investeringar och onoterade bolag sedan 2011.

Vi bad Eva berätta lite mer om varför de skrivit boken.

Vi skrev boken under tre år och vävde in egna och andras erfarenheter och personliga berättelser. Genom våra olika kompetenser uppstod det en dynamik som breddade innehållet. Vi pratade om att vi präglats av barndomens värderingar om synen på pengar. Från början var bokens titel ”Money Honey” men allteftersom flikade vi in Emines erfarenhet som jurist och lade till underrubriken ”Din ekonomiska och juridiska guide genom livet” samt en ruta med advokatens råd i slutet av varje kapitel.

Det är en faktabok uppdelad i tre delar. Första delen handlar om livets olika skeden från det att man flyttar hemifrån, skaffar familj etc och avslutas med förberedelser av testamente etc. Andra delen handlar om att budgetera, spara, placera och investera. Tredje delen handlar om karriär eller stanna hemma, vara anställd eller driva eget. Sista kapitlet handlar om det goda samtalet och kom till på slutet som en uppmaning att på ett naturligt sätt prata om pengar med sin partner och sina vänner.

Är boken riktad enbart mot kvinnor?

Den (bör och) kan absolut läsas av män. Ekonomiska fällor kan även gälla män. Män som har lyssnat och kommit i kontakt med boken inser att sönerna också behöver läsa den.

Vad vill ni att titeln ska associera till?

Det är en uppmaning. Glöm inte bort money, honey. För kvinnor tenderar till att bli för känslomässiga i en uppdelning. Är inte så krassa genom livet. Där är män som grupp mer skolade.

Hur ser du på regelverket kring skilsmässa?

Den är inte rättvis i alla delar. Få har insikt i att man inte delar tjänstepension, men en privat pension delar man. Det borde man ändra på. Historiskt har män haft högre lön som grupp och också haft tjänstepension. Den delar man då inte med kvinnan. Goda män har då kompensationssparat i en privat försäkring men ofta har man inte skrivit att det är en enskild egendom. Vilket innebär att man då delar på hennes egendom men inte hans. – Det är en riktig kvinnofälla.

Vad ska man tänka på när man går in i ett förhållande?

Vi säger att man ska simulera en skilsmässa. Vi uppmanar absolut inte till skilsmässa, men simulera den. Vad händer då vi går olika vägar? Hur står jag då ekonomiskt i en egen ekonomi? Då kan det bli ett uppvaknande. Faktum är att en tredjedel av kvinnor som vill skilja sig har inte råd och stannar då kvar i ett äktenskap som inte är så lyckligt. Det är skrämmande att det är ekonomin som avgör om man vill skilja sig eller inte. Kvinnor är ofta nöjda att skilja sig av känslomässiga skäl men inte ekonomiska. Om man bor i ett hus så är det ofta mannen som bor kvar i huset och kvinnan hamnar i en lägenhet. Bor man i en lägenhet som man äger, stannar mannen kvar i bostadsrätten och kvinnan hamnar i en hyresrätt. Så ser det ut.

Hur ser du på sparande för män kontra kvinnor?

Inom forskningen har man konstaterat att kvinnor är riskinversiva det vill säga risk-obenägna medan män är beredda på att ta mer risk. Det bygger på uppfostran och träning i livet. Kvinnan håller oftast i hushållsekonomin och är fullt upptagen med den ekonomin. Mitt tips är, börja träna på att investera.

Har ni några samarbeten?

Vi pratar med många olika organ som till exempel Albright. Vi vill ha kontakt med oberoende organisationer. Vårt mål är att närma oss skolans värld. För en sån här bok borde alla, både tjejer och killar läsa när det gäller privatekonomi. Oavsett vad man senare ska jobba med.

Slutligen har du något ord på vägen till läsaren?

Vi beskriver olika kvinnofällor i boken och den största av dem är skilsmässan.  Om man tidigt i en relation simulerar en skilsmässa har man bättre koll på sin egen ekonomi och kan ändra på det som krävs för att komma bättre ut ur en skilsmässa-  om och när den inträffar.

Vi har tre budord: Det är aldrig för sent att börja. Det är aldrig för lite pengar och det är bara ens eget ansvar.

Eva’s bästa tips:

  • Börja äga!
  • Bilda aktiebolag och inte enskild firma.
  • Skilj dig klokt.
  • Se din ekonomi som din.
  • Se om din pension redan nu.

Läs mer på www.moneyhoney.se


Bild och text: Ulf Portnoff